Kultur & Turism 2017

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Kultur & Turism.

2017

MötenDagordningHandlingarProtokoll
25 januari Inställt Inställt Inställt
22 februari Hämta Hämta, del 1
Hämta, del 2
Hämta

22 mars

Inställt Inställt Inställt
19 april Hämta Hämta Hämta
17 maj Hämta Hämta Hämta
21 juni Hämta Hämta Hämta
31 augusti Hämta Hämta Hämta
20 september Hämta Hämta  Hämta
25 oktober Hämta Hämta Hämta
22 november Hämta Hämta Hämta
13 december Hämta Hämta Hämta

Nämnden för Kultur & Turism träffas en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen och handlingarna, som visar vilka ärenden som ska diskuteras och vad som ska beslutas. 

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Med hänvisning till Personuppgiftslagen (PUL) publiceras inte protokollen från arbetsutskottet och byggnadsnämnden i sin helhet, vissa ärenden är borttagna.

Vill du ta del av ett komplett protokoll eller de ärenden som inte finns publicerade här, kontakta nämndsekreteraren för Kultur & Turism.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna