Kultur & Fritid 2021

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Kultur & Fritid.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

18 februari

 Hämta  Hämta  Hämta

18 mars

 Hämta  Hämta  Hämta

22 april

 Hämta  Hämta  Hämta

20 maj

 Hämta  Hämta  Hämta

17 juni

 Hämta  Hämta  Hämta

26 augusti

 Hämta  Hämta
 Hämta

23 september

 Hämta

 Hämta

 Hämta

 Hämta

21 oktober

 Hämta

Hämta
Hämta

 Hämta

18 november

 Hämta

 Hämta

 Hämta

16 december

 Hämta

 Hämta

 Hämta

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2020.

Nämnden för Kultur & Fritid träffas en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen och handlingarna, som visar vilka ärenden som ska diskuteras och vad som ska beslutas. 

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ta del av ett protokoll eller ärende som inte finns publicerade här, kontakta nämndsekreteraren för Kultur & Fritid.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se