Kultur & Fritid 2019

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Kultur & Fritid.

Möten

Dagordning Handlingar Protokoll
31 januari Hämta  Hämta  Hämta 
28 februari Hämta 

Del 1
Del 2
Del 3
Årsredovisning 2018
Fritid & Folkhälsa
Årsredovisning 2018
Kultur & Turism 

Hämta 
28 mars Hämta  Hämta  Hämta 
25 april Hämta  Hämta Hämta 
23 maj Hämta Hämta  Hämta
13 juni Hämta Hämta Hämta 
22 augusti Hämta  Hämta  Hämta 
19 september Hämta Hämta Hämta 
24 oktober Hämta  Ärendehandlingar 1
Ärendehandlingar 2
Ärendehandlingar 3 
Hämta 
28 november Hämta  för ärendehandlingar
kontakta Erik Norinder
nämndsekreterare 
Hämta 
19 december Hämta  Hämta  Hämta 

Nämnden för Kultur & Fritid träffas en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen och handlingarna, som visar vilka ärenden som ska diskuteras och vad som ska beslutas. 

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ta del av ett protokoll eller ärende som inte finns publicerade här, kontakta nämndsekreteraren för Kultur & Fritid.

Här hittar du möten, handlingar och protokoll för Fritid & Folkhälsa från 2018

Här hittar du möten, handlingar och protokoll för Kultur & Turism från 2018

 

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna