Miljö & Hälsoskydd 2021

Här kan du följa politikernas arbete med att sköta tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

22 januari

Hämta   Hämta

18 februari

Hämta    Hämta
Hämta

11 mars

Hämta   Hämta

22 mars

Hämta   Hämta

8 april

Hämta   Hämta
Hämta

6 maj

     

17 juni

 

 

 

19 augusti

 

   

 

16 september

 

   

 

14 oktober

 

   

 

18 november

 

   

 

16 december

 

   

 

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2020.

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd träffas en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen och handlingarna, som visar vilka ärenden som ska diskuteras och vad som ska beslutas. Vi lägger inte ut handlingar som innehåller personuppgifter.

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet. Från och med december 2015 justeras protokollen digitalt.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Nämndsekreterare, Marina Björnbecker
0300-83 41 39
marina.bjornbecker@kungsbacka.se

Registrator, Annika Smedhem
0300-83 41 67
annika.smedhem@kungsbacka.se