Miljö & Hälsoskydd 2017

Här kan du följa politikernas arbete med att sköta tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

2017

MötenDagordningHandlingarProtokoll
26 januari Hämta   Hämta § 1
Hämta §§ 2-22
16 februari Hämta  

Hämta

16 mars Hämta   Hämta
20 april Hämta   Hämta
18 maj Hämta   Hämta
19 juni Hämta   Hämta
24 augusti Hämta   Hämta
14 september Hämta   Hämta § 111
Hämta §§ 112-128
26 oktober Hämta   Hämta
23 november Hämta   Hämta §§ 142-143
Hämta §§ 144-155
11 december Hämta    Hämta

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd träffas en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen och handlingarna, som visar vilka ärenden som ska diskuteras och vad som ska beslutas. Vi lägger inte ut handlingar som innehåller personuppgifter.

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet. Från och med december 2015 justeras protokollen digitalt.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Nämndsekreterare, Marina Björnbecker
0300-83 41 39
marina.bjornbecker@kungsbacka.se

Registrator, Annika Smedhem
0300-83 41 67
annika.smedhem@kungsbacka.se