Miljö & Hälsoskydd

Här kan du följa politikernas arbete med att sköta tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
HMötenDagordningHandlingarProtokoll
16 januari

Hämta

 

Hämta §§ 1-13

13 februari

Hämta

 

Hämta §§ 14-24

6 mars

Hämta

 

Hämta §§ 25-26

Hämta §§ 27-35

10 april

Hämta

 

Hämta §§ 39-39, 42

Hämta §§36-51

15 maj

 Hämta

 

Hämta §§ 57-58, 59, 61

Hämta §§52-70

19 juni

 Hämta

 

Hämta §§ 76, 79

Hämta §§ 71-100

14 augusti

Hämta 

 

Hämta §§ 106, 109-110

Hämta §§ 101-123

18 september  Hämta  

Hämta § 126

Hämta §§ 124-125, 127-149

16 oktober  Hämta    
13 november      
11 december      

 

 

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2018.

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd träffas en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen och handlingarna, som visar vilka ärenden som ska diskuteras och vad som ska beslutas. Vi lägger inte ut handlingar som innehåller personuppgifter.

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet. Från och med december 2015 justeras protokollen digitalt.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Nämndsekreterare, Marina Björnbecker
0300-83 41 39
marina.bjornbecker@kungsbacka.se

Registrator, Annika Smedhem
0300-83 41 67
annika.smedhem@kungsbacka.se