Miljö & Hälsoskydd

Här kan du följa politikernas arbete med att sköta tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
MötenDagordningHandlingarProtokoll
16 januari Hämta   Hämta
13 februari Hämta   Hämta 
6 mars Hämta  

Hämta

Hämta

10 april Hämta  

Hämta

Hämta

15 maj  Hämta  

Hämta

Hämta

19 juni  Hämta   Hämta 
14 augusti      
18 september      
16 oktober      
13 november      
11 december      

 

 

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2018.

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd träffas en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen och handlingarna, som visar vilka ärenden som ska diskuteras och vad som ska beslutas. Vi lägger inte ut handlingar som innehåller personuppgifter.

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet. Från och med december 2015 justeras protokollen digitalt.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Nämndsekreterare, Marina Björnbecker
0300-83 41 39
marina.bjornbecker@kungsbacka.se

Registrator, Annika Smedhem
0300-83 41 67
annika.smedhem@kungsbacka.se