Miljö & Hälsoskydd

Här kan du följa politikernas arbete med att sköta tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

2018

MötenDagordningHandlingarProtokoll
25 januari  Hämta   Hämta 
21 februari Hämta   Hämta §21
Hämta §§22-34
22 mars Hämta   Hämta §35
Hämta §§36-50
27 mars Hämta   Hämta 
19 april Hämta   Hämta § 53
Hämta §§ 54-63
24 maj Hämta   Hämta §§ 64-65 
Hämta §§ 66-81
28 juni Hämta   Hämta §§ 82-91
Hämta §§ 92-107
23 augusti Hämta   Hämta § 108
Hämta §§ 109-121
19 september Hämta     
25 oktober      
22 november      
13 december      

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2017.

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd träffas en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen och handlingarna, som visar vilka ärenden som ska diskuteras och vad som ska beslutas. Vi lägger inte ut handlingar som innehåller personuppgifter.

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet. Från och med december 2015 justeras protokollen digitalt.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Nämndsekreterare Helena Borgvall
0300-83 46 72
helena.borgvall@kungsbacka.se