Service 2018

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Service.

2018

MötenDagordningHandlingarProtokoll
24 januari  Hämta

 Hämta

Hämta

 Hämta
21 februari  Hämta  Hämta  Hämta
21 mars  Hämta  Hämta  Hämta
18 april  Hämta  Hämta  Hämta
16 maj  Hämta

 Hämta

Hämta

 Hämta
20 juni  Hämta  Hämta  Hämta
22 augusti  Hämta

 Hämta

Hämta

Hämta
 
19 september  Hämta  Hämta  Hämta
17 oktober  Hämta  Hämta  Hämta
21 november  Hämta

Hämta

Hämta

 Hämta
19 december  Hämta  Hämta  

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2017.

Nämnden för Service sammanträder en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras

Protokoll från nämnden för Services sammanträden publiceras när de godkänts av justerarna, vilket vanligtvis sker en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna