Service 2017

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Service.

2017

MötenDagordningHandlingarProtokoll
25 januari  Hämta  Hämta Hämta § 1 
Hämta § 2-14
22 februari Hämta  Hämta  Hämta
22 mars Hämta  Hämta  Hämta
26 april Hämta

 Hämta 1

Hämta 2

 Hämta 1 § 37

Hämta 2 § 36, § 38-50

17-18 maj, planeringsdagar Hämta Hämta  Hämta
14 juni Hämta  Hämta  Hämta
23 augusti  Hämta

 Hämta

Hämta

Hämta
 
20 september  Hämta  Hämta  Hämta
18 oktober  Hämta  Hämta Hämta
22 november Hämta  Hämta Hämta
20 december  Hämta  Hämta Hämta

Nämnden för Service sammanträder en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras

Protokoll från nämnden för Services sammanträden publiceras när de godkänts av justerarna, vilket vanligtvis sker en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna