Service

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Service.

2019

Möten Dagordning Handlingar Protokoll
16 januari  Hämta  Hämta  Hämta
20 februari  Hämta  Hämta  Hämta
20 mars  Hämta  Hämta  Hämta
17 april  Hämta  Hämta  Hämta
22 maj  Hämta  Hämta  Hämta
13 juni  Hämta  Hämta  Hämta
22 augusti  Hämta  Hämta  Hämta
12 september  Hämta  Hämta   
10 oktober      
14 november      
19 december      

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2018.

Nämnden för Service sammanträder en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras

Protokoll från nämnden för Services sammanträden publiceras när de godkänts av justerarna, vilket vanligtvis sker en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna