Service 2022

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Service.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 20 januari 

 

 

 

 8 februari

 

 

 

 17 mars

 

 

 

 28 april

 

 

 

 19 maj

 

 

 

 16 juni

  

 

 

 25 augusti

 

  

 

 22 september 

 

 

 

 20 oktober

 

 

 

 24 november 

 

 

 

 20 december 

 

 

 

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2021.

Nämnden för Service sammanträder en gång i månaden. 

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras. 

Protokoll från nämnden för Services sammanträden publiceras när de godkänts av justerarna, vilket vanligtvis sker en vecka efter sammanträdet. 

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se