Service

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Service.

2019

Möten Dagordning Handlingar Protokoll
16 januari  Hämta  Hämta  Hämta
20 februari  Hämta  Hämta  Hämta
20 mars  Hämta  Hämta  
17 april      
22 maj      
12 juni      
28 augusti      
18 september      
16 oktober      
20 november      
18 december      

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2018.

Nämnden för Service sammanträder en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras

Protokoll från nämnden för Services sammanträden publiceras när de godkänts av justerarna, vilket vanligtvis sker en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna