Service 2020

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Service.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

23 januari

 Hämta

 Hämta

Hämta

20 februari

 Hämta

 Hämta

 Hämta 

19 mars

 Hämta 

 Hämta 

 Hämta

29 april

 Hämta

 Hämta

 Hämta

20 maj

 Hämta

 Hämta

Hämta

25 juni

 Hämta

 Hämta

 Hämta

Hämta

27 augusti

 Hämta

   Hämta 

Hämta

15 september

 Hämta

   Hämta

Hämta

27 oktober

 Hämta

   Hämta

 Hämta

26 november

 Hämta

   Hämta

 Hämta

21 december

 Hämta

   Hämta

 Hämta

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2019.

Nämnden för Service sammanträder en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras

Protokoll från nämnden för Services sammanträden publiceras när de godkänts av justerarna, vilket vanligtvis sker en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se