Teknik 2020

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Teknik.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

22 januari

Hämta

 Hämta

 Hämta2

Hämta
 Hämta 2

19 februari

 Hämta

 Hämta

 Hämta

18 mars

 Hämta
Reviderad

 Hämta

 Hämta

15 april

 

 

 

13 maj

 

 


17 juni

 

 

 

16 september

 

   

 

14 oktober


   

 

18 november


   

 

16 december

 

   

 

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2019

Nämnden för Teknik träffas en gång i månaden.

Protokoll från Tekniks sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna