Teknik 2022

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Teknik.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

19 januari

 Hämta

 

 Hämta

 

23 februari

 

 

 

23 mars

 

 

 

20 april

 

 

 

18 maj

 

 

 

 

22 juni

 

 

 

14 september

 

   

 

 

19 oktober

 

   

 

16 november

 

   

 

14 december

 

   

 

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2021

Nämnden för Teknik träffas en gång i månaden.

Protokoll från Tekniks sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kommuens kundcenter Kungsbacka direkt 
Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna