Teknik 2021

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Teknik.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

20 januari

 Hämta

 Hämta

Hämta

Hämta

24 februari

 Hämta

 Hämta

 Protokoll 1
Protokoll 2

17 mars

 Hämta

 Hämta

 Hämta

21 april

 Hämta

 Hämta

 Hämta

19 maj

 Hämta

 Hämta

 

 Hämta1
Hämta 2

16 juni

 Hämta

Hämta

 

15 september

 

   

 

 

20 oktober

 

   

 

17 november

 

   

 

16 december

 

   

 

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2020

Nämnden för Teknik träffas en gång i månaden.

Protokoll från Tekniks sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna