Tekniks arbetsutskott 2020

Tekniks arbetsutskott förbereder ärenden som ska tas upp i nämnden och beslutar i ärenden om bland annat lokala trafikföreskrifter.

Möten

Dagordning

Protokoll

13 januari

 Hämta

Hämta

3 februari

   

2 mars

   

30 april

   

4 maj

 


1 juni

   

31 september

   

28 oktober


 

2 november


 

30 december

 

 

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2018.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se