Tekniks arbetsutskott

Tekniks arbetsutskott förbereder ärenden som ska tas upp i nämnden.

2019

Möten Dagordning Protokoll
     
4 februari  Hämta  Hämta
4 mars  Hämta  Hämta
1 april  Hämta  Hämta
6 maj  Hämta  Hämta
3 juni  Hämta  Hämta
9 september  Hämta  Hämta
30 oktober    
4 november    
2 december    

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2018.

 

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se