Tekniks arbetsutskott 2020

Tekniks arbetsutskott förbereder ärenden som ska tas upp i nämnden och beslutar i ärenden om bland annat lokala trafikföreskrifter.

Möten

Dagordning

Protokoll

13 januari

 Hämta

Hämta

3 februari

 Hämta  Hämta

2 mars

 Hämta  Hämta

30 mars

 Hämta  Hämta

4 maj

 Inställt


8 juni

 Hämta  Hämta

31 augusti

 Hämta  Hämta

28 september

Hämta

 Hämta

2 november

Hämta

 Hämta

30 november

 Hämta

 

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2018.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se