Tekniks arbetsutskott 2018

Tekniks arbetsutskott förbereder ärenden som ska tas upp i nämnden.

2018

MötenDagordningHandlingarProtokoll
15 januari  Hämta  Hämta  Hämta
5 februari  Hämta  Hämta  Hämta
5 mars  Hämta  Hämta  Hämta
3 april  Hämta  Hämta  Hämta
7 maj  Hämta  Hämta  Hämta
4 juni  Hämta  Hämta 1
 Hämta 2
 Hämta
27 augusti Hämta   Hämta  Hämta
1 oktober  Hämta  Hämta  Hämta
5 november  Hämta  Hämta  Hämta
3 december  Hämta  Hämta  Hämta

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2017.