Tekniks arbetsutskott 2021

Tekniks arbetsutskott förbereder ärenden som ska tas upp i nämnden och beslutar i ärenden om bland annat lokala trafikföreskrifter.

Möten

Dagordning

Protokoll

11 januari

 Hämta

Hämta

8 februari

 Hämta
 Hämta

1 mars

 Hämta
 Hämta

12 april

 Hämta
 Hämta

3 maj

 Hämta

Hämta

31 maj

 Hämta
 Hämta

30 augusti

 Hämta
Hämta

4 oktober

Hämta

 Hämta

8 november

 

 

29 november

 

 

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2020.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se