Tekniks arbetsutskott 2020

Tekniks arbetsutskott förbereder ärenden som ska tas upp i nämnden och beslutar i ärenden om bland annat lokala trafikföreskrifter.

Möten

Dagordning

Protokoll

13 januari

 Hämta

Hämta

3 februari

 Hämta  Hämta

2 mars

 Hämta  Hämta

30 mars

 Hämta  Hämta

4 maj

 Inställt


8 juni

 Hämta  Hämta

31 augusti

 Hämta  Hämta

28 september

Hämta

 Hämta

2 november

Hämta

 Hämta

30 november

 Hämta

 Hämta

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2019.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se