Tekniks arbetsutskott 2021

Tekniks arbetsutskott förbereder ärenden som ska tas upp i nämnden och beslutar i ärenden om bland annat lokala trafikföreskrifter.

Möten

Dagordning

Protokoll

11 januari

 Hämta

Hämta

8 februari

 Hämta
 Hämta

1 mars

 Hämta
 Hämta

12 april

 Hämta
 Hämta

3 maj

 Hämta

Hämta

31 maj

 Hämta
 Hämta

30 augusti

 Hämta
Hämta

4 oktober

Hämta

 Hämta

8 november

Hämta

Hämta

29 november

 Hämta

 Hämta

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2020.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se