Tekniks arbetsutskott 2019

Tekniks arbetsutskott förbereder ärenden som ska tas upp i nämnden och beslutar i ärenden om bland annat lokala trafikföreskrifter.

2019

Möten Dagordning Protokoll
     
4 februari  Hämta  Hämta
4 mars  Hämta  Hämta
1 april  Hämta  Hämta
6 maj  Hämta  Hämta
3 juni  Hämta  Hämta
9 september  Hämta  Hämta
30 september  Hämta  Hämta
4 november  Hämta  Hämta
2 december  Hämta  Hämta

 

 

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se