Teknik 2021

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Teknik.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

20 januari

 Hämta

 Hämta

Hämta

Hämta

24 februari

 Hämta

 Hämta

 Protokoll 1
Protokoll 2

17 mars

 Hämta

 Hämta

 Hämta

21 april

 Hämta

 Hämta

 Hämta

19 maj

 Hämta

 Hämta

 

 Hämta1
Hämta 2

16 juni

 Hämta

Hämta

 Hämta

15 september

 Hämta

   Hämta

 

 Hämta

20 oktober

 Hämta

   Hämta

 Hämta

17 november

 Hämta

   Hämta

 Hämta

16 december

 Hämta

   Hämta

 Hämta

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2020

Nämnden för Teknik träffas en gång i månaden.

Protokoll från Tekniks sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna