Teknik 2020

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Teknik.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

22 januari

Hämta

 Hämta

 Hämta2

Hämta
 Hämta 2

19 februari

 Hämta

 Hämta

 Hämta

18 mars

 Hämta
Reviderad

 Hämta

 Hämta

15 april

 Hämta

 Hämta

 Hämta

13 maj

 Hämta

 Hämta

Hämta 2

Hämta

17 juni

 Hämta

 Hämta

 Hämta

16 september

 Hämta

   Hämta

 Hämta

Hämta 2

14 oktober

Hämta

   Hämta

 Hämta

18 november

Hämta

   Hämta

 Hämta

16 december

 Hämta

   Hämta

 Hämta

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2019

Nämnden för Teknik träffas en gång i månaden.

Protokoll från Tekniks sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna