Valnämnd 2018

Dagordningar och protokoll lägger vi ut som pdf-dokument som du kan ladda ner. För att läsa de olika handlingarna klickar du på Hämta.  

2018

MötenDagordningHandlingarProtokoll
5 februari Hämta   Hämta Hämta
9 april Hämta   Hämta Hämta 
14 maj Hämta   Hämta Hämta 
28 maj extra Hämta  Hämta Hämta 
27 augusti Hämta  Hämta  Hämta 
12 september Hämta  Hämta  Hämta 
26 november Hämta  Hämta  Hämta 


Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras.

Protokoll från valnämndens sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna