Valnämnd 2017

Här kan du följa politikernas arbete i Valnämnden.

Dagordningar och protokoll lägger vi ut som pdf-dokument som du kan ladda ner. För att läsa de olika handlingarna klickar du på Hämta.  

2017

MötenDagordningHandlingarProtokoll
27 februari Hämta Hämta Hämta 
22 maj Hämta Hämta Hämta 
25 september Hämta Hämta  Hämta 
23 oktober Hämta Hämta  Hämta 

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras.

Protokoll från valnämndens sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna