Valnämnd 2021

Dagordningar och protokoll lägger vi ut som pdf-dokument som du kan ladda ner. För att läsa de olika handlingarna klickar du på Hämta.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

22 februari

 Hämta

 Hämta

 Hämta

10 maj

 Hämta

 Hämta

 Hämta

13 september

 Hämta

 Hämta

 Hämta

22 november

 Hämta

 

 Hämta

Hämta kompletterande handlingar ärende 8

 Hämta

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2020

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras.

Protokoll från valnämndens sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se