Valnämnd 2019

Dagordningar och protokoll lägger vi ut som pdf-dokument som du kan ladda ner. För att läsa de olika handlingarna klickar du på Hämta.  

2019

Möten Dagordning Handlingar Protokoll
4 februari Hämta  Hämta  Hämta
1 april Hämta   Hämta Hämta 
13 maj Hämta   Hämta Hämta 
29 maj Hämta  Hämta Hämta 
16 september Hämta  Hämta Hämta 
25 november Hämta   Hämta Hämta 

 

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras.

Protokoll från valnämndens sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna