Valnämnd

Dagordningar och protokoll lägger vi ut som pdf-dokument som du kan ladda ner. För att läsa de olika handlingarna klickar du på Hämta.  

2018

MötenDagordningHandlingarProtokoll
5 februari      
9 april      
14 maj      
27 augusti      
1 oktober      
5 november      
3 december      

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2017.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras.

Protokoll från valnämndens sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna