Vallokalsskylt

Allmänna val 2018

Söndagen den 9 september 2018 hålls allmänna val i Sverige till riksdagen, Kungsbacka kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige i Halland.

Det viktigaste sättet att påverka utvecklingen i kommunen är att rösta. I Sverige har vi allmänna val vart fjärde år och val till Europaparlamentet vart femte år. I år har vi allmänna val till Riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige den 9 september. Ibland hålls det även folkomröstningar antingen på lokal eller nationell nivå. Observera att landstingsfullmäktige är detsamma som regionfullmäktige, vilket det numera kallas officiellt.

En viktig demokratisk rättighet

Rätten att rösta fram en folkvald församling är en viktig demokratisk princip. Demokrati betyder just folkstyre. I Sverige och andra representativa demokratier styr folket genom att välja politiska representanter i fria, hemliga val. Du behöver inte tala om för någon på vad du har röstat på och ingen annan har rätt att bestämma över din röst. Alla röster väger dessutom lika. Ingens röst är mer värd än någon annans.

På de här sidorna finns information om var du kan rösta och hur det går till, information om och kartor över vallokaler och länkar till andra sidor med mer information.

Läs mer om hur du gör för att rösta
Röstar du för första gången?

Information till partierna

Politiska partier som önskar leverera sina namnvalsedlar till förtidsröstningslokal lämnar dessa till valkansliet efter överenskommelse till och med dagen innan valdagen. I annat fall ansvarar partierna själva för att leverera sina namnvalsedlar till respektive förtidsröstningslokal.

Allmänna val 9 september

Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästa val är den 9 september 2018.

Klicka på länken nedan för att få mer information om de allmänna valen. Där hittar du också kartor över vallokaler och lokaler för förtidsröstning.

Läs mer om de allmänna valen

Information på andra språk

På Valmyndighetens hemsida finns information på flera olika språk och lättläst svenska.

Information about swedish elections in english and other languages, please see the Elections Authority´s web site.

Kontakta gärna

Valnämndens kansli
0300-83 80 08
val2018@kungsbacka.se