Vård & Omsorg

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Vård & Omsorg.

Dagordningar och protokoll lägger vi ut som pdf-dokument som du kan ladda ner. Handlingarna läser du i vårt diarium. Länken Till diariet i anslutning till varje sammanträde leder dig direkt till diariet där handlingarna är listade på ett överskådligt sätt. För att läsa de olika handlingarna för respektive ärende klickar du på Fulltext vid handlingens rubrik i diariet.  

2019

Möten Dagordning Handlingar Protokoll
       
20 februari   Hämta Hämta

 Hämta

Hämta

20 mars   Hämta  Hämta  Hämta
10 april   Hämta  Hämta  Hämta
15 maj   Hämta  Hämta

 Hämta

Hämta

12 juni   Hämta  Hämta  Hämta
       
18 september  Hämta  Hämta  Hämta
16 oktober 
Öppet sammanträde 
 Hämta  Hämta  
13 november       
11 december       

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2018.

Kontakta gärna