Vård & Omsorgs arbetsutskott

Vård & Omsorgs arbetsutskott förbereder ärenden som ska tas upp i nämnden.

2018

MötenDagordningHandlingarProtokoll
7 februari  Hämta  Hämta   Hämta
12 mars  Hämta  Hämta  Hämta
4 april  Hämta   Hämta  Hämta
2 maj  Hämta  Hämta  Hämta
30 maj  Hämta  Hämta  Hämta
5 september  Hämta  Hämta  Hämta
3 oktober  Hämta  Hämta  Hämta
31 oktober  Hämta  Hämta  Hämta
28 november  Hämta  Hämta  Hämta

Här hittar du Vård & Omsorgs arbetsutskotts möten, handlingar och protokoll från 2017.

Kontakta gärna