Vård & Omsorg 2018

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Vård & Omsorg.

Dagordningar och protokoll lägger vi ut som pdf-dokument som du kan ladda ner. Handlingarna läser du i vårt diarium. Länken Till diariet i anslutning till varje sammanträde leder dig direkt till diariet där handlingarna är listade på ett överskådligt sätt. För att läsa de olika handlingarna för respektive ärende klickar du på Fulltext vid handlingens rubrik i diariet.  

2018

MötenDagordningHandlingarProtokoll
31 januari, planeringsdag  Hämta  Hämta Hämta
21 februari  Hämta  Hämta   Hämta
21 mars, öppet sammanträde  Hämta  Hämta  Hämta
18 april  Hämta   Hämta  Hämta
16 maj  Hämta  Hämta  Hämta
13 juni Hämta  Hämta  Hämta
22 augusti, planeringsdag      
19 september  Hämta  Hämta

 Hämta

Hämta

17 oktober, öppet sammanträde  Hämta  Hämta  Hämta
14 november  Hämta  Hämta  Hämta
12 december  Hämta  Hämta

 Hämta

Hämta

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2017.

Här hittar du möten, handlingar och protokoll från Vård & Omsorgs arbetsutskott 2018.

Kontakta gärna