Vård & Omsorgs arbetsutskott 2017

Vård & Omsorgs arbetsutskott förbereder ärenden som ska tas upp i nämnden.

2017

MötenDagordningHandlingarProtokoll
8 februari  Hämta Hämta Hämta
8 mars  Hämta Hämta  Hämta
5 april  Hämta Hämta  Hämta
3 maj Hämta Hämta  Hämta
31 maj Hämta Hämta  Hämta
9 augusti Hämta  Hämta  Hämta
6 september  Hämta  Hämta  Hämta
4 oktober  Hämta  Hämta  Hämta
8 november Hämta  Hämta  Hämta
29 november  Hämta  Hämta  Hämta