Vård & Omsorg 2017

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Vård & Omsorg (f.d. äldreomsorg).

Dagordningar och protokoll lägger vi ut som pdf-dokument som du kan ladda ner. Handlingarna läser du i vårt diarium. Länken Till diariet i anslutning till varje sammanträde leder dig direkt till diariet där handlingarna är listade på ett överskådligt sätt. För att läsa de olika handlingarna för respektive ärende klickar du på Fulltext vid handlingens rubrik i diariet.  

2017

MötenDagordningHandlingarProtokoll
31 januari, planeringsdag      
22 februari  Hämta Hämta  Hämta
22 mars Hämta Hämta  Hämta
19 april Hämta Hämta  Hämta
17 maj  Hämta Hämta  Hämta
14 juni  Hämta Hämta  Hämta
16 augusti, planeringsdag      
23 augusti  Hämta Hämta  Hämta
20 september Hämta  Hämta

Hämta

18 oktober Hämta Hämta  Hämta
22 november  Hämta Hämta Hämta
13 december  Hämta  Hämta  Hämta