Vård & Omsorg 2020

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Vård & Omsorg.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

19 februari

 Hämta

 Hämta

 Hämta

18 mars

 Hämta

 Hämta

 Inställt

15 april

 Hämta

 Hämta

 Hämta

20 maj

 Hämta

 Hämta

Hämta

17 juni

 Hämta

 Hämta

 Hämta

16 september

 Hämta

 Hämta

 Hämta

26 oktober

 Hämta

 Hämta

 Hämta

27 november

 Hämta

 Hämta

 Hämta

16 december

 Hämta

 Hämta

 Omedelbar justering

 Ordinarie protokoll

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2019

Ungefär fem dagar innan mötet publiceras dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras.

Protokoll från nämnden för Vård & Omsorgs sammanträden publiceras när de godkänts av justerarna, vilket sker max två veckor efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna