Vård & Omsorg 2019

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Vård & Omsorg.

 

2019

Möten Dagordning Handlingar Protokoll
       
20 februari   Hämta Hämta

 Hämta

Hämta

20 mars   Hämta  Hämta  Hämta
10 april   Hämta  Hämta  Hämta
15 maj   Hämta  Hämta

 Hämta

Hämta

12 juni   Hämta  Hämta  Hämta
       
18 september  Hämta  Hämta  Hämta
16 oktober    Hämta  Hämta  Hämta
13 november   Hämta  Hämta  Hämta
11 december   Hämta  Hämta Hämta

Ungefär fem dagar innan mötet publiceras dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras.

Protokoll från nämnden för Vård & Omsorgs sammanträden publiceras när de godkänts av justerarna, vilket sker max två veckor efter sammanträdet.

Kontakta gärna