Vård & Omsorg 2015

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Vård & Omsorg (f.d. äldreomsorg).

Dagordningar och protokoll lägger vi ut som pdf-dokument som du kan ladda ner. Handlingarna läser du i vårt diarium. Länken Till diariet i anslutning till varje sammanträde leder dig direkt till diariet där handlingarna är listade på ett överskådligt sätt. För att läsa de olika handlingarna för respektive ärende klickar du på Fulltext vid handlingens rubrik i diariet.  

2015

MötenDagordningHandlingarProtokoll
28 januari  Hämta  Hämta  Hämta
18 februari  Hämta  Hämta  Hämta
25 mars  Hämta  Hämta Hämta
29 april Hämta  Hämta  Hämta
27 maj  Hämta

 Hämta

 Hämta
10 juni  Hämta  Hämta  Hämta
26 augusti  Hämta  Hämta  Hämta
23 september  Hämta  Hämta

Hämta §28

Hämta

21 oktober öppet möte Hämta

Hämta 1
Hämta 2 

 Hämta
25 november Hämta  Hämta Hämta
 9 december  Hämta  Hämta  Hämta
       

Här hittar du handlingar och protokoll från nämnden för Äldreomsorg 2014