Äldreomsorg 2013

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2013.

MötenDagordningHandlingarProtokoll
22 augusti Hämta   Hämta
19 september Hämta   Hämta
24 oktober Hämta   Hämta
21 november,
öppet sammanträde
Hämta  

 Hämta §109, §110

Hämta §111-§125

12 december  Hämta  Hämta Hämta