Träffa våra medarbetare

Att jobba för Kungsbacka kommun är inte som att jobba för vilken arbetsgivare som helst. Hör våra medarbetare själva berätta om vad som driver dem och vad som får dem att älska sitt jobb.

Följ våra jobbkonton i sociala medier

  

Administration, HR & Kommunikation

Camilla Gerdgren – samhällsvägledare
Tobias Engström  miljö- och hälsoskyddsinspektör
Emma Hygrell Thorbjörnson  bygglovsingenjör 
Jeanette Ragnvaldsson  mätningsingenjör
Marianne Persson  laboratorietekniker 
Said Racic  miljöskyddsinspektör 

Chefer

Susanne Törnberg-Gårdström – enhetschef
Mikael Delin  enhetschef 
Paolo Marini  enhetschef 
Anja Degerman  förskolechef 
Ulrika Lundén  förskolechef 

Förskola, grundskola & fritidsverksamhet

Charlotte Länzlinger – förstelärare i förskolan
Veronica Elofsson – förstelärare
Maria Nilsson Broberg  fritidsassistent
Helena Sagar – lektor
Mia Haglund  skolbibliotekarie

Socialt arbete

Mahmoud Aliallahi  stödassistent
Luise Beetz  socialsekreterare
Ulrika Krook  stödassistent

Vård & Omsorg

Pethra Norbäck  sjuksköterska