Bild på Josefine och Tommy, två medarbetare i Kungsbacka kommun. Bild på Robin och Anna, två medarbetare i Kungsbacka kommun. Bild på Daniel och Elisabeth, två medarbetare i Kungsbacka kommun.

Socialsekreterare

I en socialsekreterares arbete står mötet med människor i fokus. Du jobbar för att ge dem som behöver stöd i sin livssituation rätt hjälp utifrån deras behov. För att arbeta som socialsekreterare behöver du ha socionomexamen eller likvärdig utbildning.

Målet för arbetet är att hjälpa och stödja människor, som befinner sig i svåra situationer i livet, med att själva åstadkomma en förändring. Arbetet handlar om att vara ett samtalsstöd för att bryta mönster och hitta lösningar på problem.

Du kommer också jobba med myndighetsutövning och ta beslut som ofta påverkar människors liv i stor utsträckning. En stor del av arbetet består av att göra utredningar och inhämta information. Du samverkar ofta med andra förvaltningar och myndigheter så som polisen, sjukvården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller frivårdsmyndigheten. 

Röster om jobbet:

"Det bästa med mitt jobb är att få vara en del av människors resa mot något bättre."

"Grejen är när man får det där telefonsamtalet om att det har gjort skillnad."

Sök våra tjänster 

Du hittar våra lediga tjänster som socialsekreterare på under Lediga jobb. Välj rubriken Socialt stöd i rullistan. 

Se filmer där medarbetare berättar om sina jobb