Information om anställningsavtalet

Här kan du läsa om de rättigheter och skyldigheter du som medarbetare har hos oss.

Information om anställningen

Bilaga anställningsavtal

Förvaltningsspecifik information

Bilaga anställningsavtal Förskola & Grundskola

Bilaga anställningsavtal Gymnasium & Arbetsmarknad

Bilaga anställningsavtal Individ & Familjeomsorg och Vård & Omsorg

Information till timavlönade

Information om arbetsskyldighet timavlönade