Kommunal - engångsbelopp

Har du slutat din anställning i Kungsbacka kommun, varit medlem i Kommunal eller arbetat inom Kommunals avtalsområde? Då kan du eventuellt ha rätt till ett engångsbelopp.

Avtalsrörelsen för Kommunal är avslutad och det nya löneavtalet är klart. Årets avtal för Kommunal innehåller tre delar varav en kan vara relevant för dig som har arbetat i Kungsbacka kommun under perioden 1 maj 2020 till 31 oktober 2020. Det rör sig om en utbetalning av ett engångsbelopp som du måste ansöka om för att få del av. 

OBS, det är endast om du avslutat din anställning under perioden som du skall ansöka om engångsersättningen

Är du tillsvidareanställd så skall du inte ansöka utan du kommer med automatik få din ersättning.

För att få ta del av engångsbeloppet, max 5 500 kr, ska du ha jobbat inom Kungsbacka kommun och varit medlem i Kommunal eller arbetat inom Kommunals kollektivavtalsområde. Du ska ha varit månadsavlönad medarbetare, alltså inte anställd med timlön.

Deltidsarbetande

Engångbelopp gäller för perioden 2020-05-01 - 2020-10-31 2020. För deltidsarbetande, liksom för anställd under del av perioden, betalas beloppet ut i proportion till sysselsättningsgrad och anställningstid. Det innebär att om du har arbetat 50 % under hela perioden får du halva beloppet.

Anställningstid

Engångsbeloppet betalas ut i proportion till anställningstid under den aktuella perioden 2020-05-01 - 2020-10-31. Det betyder att om du slutat under den perioden så får du ett reducerat belopp. Viss frånvaro kommer även att minska underlaget för utbetalning.

HUR ansöker du?

Fram till den 31mars 2021 har du möjlighet att ansöka om engångsbeloppet via det här formuläret. Formuläret skickas automatisk till lonesupport@kungsbacka.se

Har ni frågor, kontakta:

lonecenter@kungsbacka.se