Invånardialog

Vår vision säger att i Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans, är delaktiga i samhällets utveckling och får spännande saker att hända. Men hur vill invånarna att Kungsbacka kommun ska utvecklas? Det är en fråga som ständigt är aktuell.

Som politiker och tjänstepersoner vill vi arbeta aktivt med att lyssna och ta till oss åsikter för att kunna fatta kloka beslut. Framtidens samhälle och välfärd skapar vi som lever, vistas och verkar här tillsammans. Ett sätt att göra det är att bjuda in till invånardialog, där invånarna är med och tycker till, bidrar med erfarenheter, attityder och tankar i olika ämnen.

Några av våra tidigare invånardialoger:

  • Utveckling och framtida byggnation av Anneberg centrum
  • Nya Hede station
  • Nytt badhus
  • Mitt Kungsbacka
  • Kommunala lokaler
  • Kungsbacka torg
  • Trygghet
  • Friluftsliv
  • Mottagande av nyanlända
  • Framtida boende för seniorer

Policy och handbok för invånardialog

I Kungsbacka kommun har vi en policy för invånardialog, som innehåller principer som är styrande i arbetet med invånardialoger i kommunen. Vi som är tjänstepersoner och politiker har även en handbok som vi kan använda oss av när vi ska planera, genomföra och utvärdera kommunens invånardialoger. 

Hela policyn och handboken hittar du under rubriken "Dokument" längre ner på denna sida.

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Resultat från dialoger