Gå med i invånarpanelen

Genom att delta i Kungsbackas invånarpanel kan du lämna synpunkter och idéer kring aktuella frågor till kommunens politiker på ett enkelt sätt. 

Alla invånare från tio år och uppåt får vara med i panelen. Är du under 18 år krävs att din vårdnadshavare, mamma, pappa, eller någon annan ger sitt godkännande. Dina svar är anonyma.

Anmäl dig till invånarpanelen

Som medlem i panelen kommer du att få besvara två-fyra enkäter varje år. Enkäterna besvaras på webben.

Du kan läsa resultat och återkoppling från panelerna nedan och även mer om kommunens arbete med invånardialog.

Har du frågor om invånarpanelen, skicka e-post till invanarpanel@kungsbacka.se.

Kontakta gärna

Kontakta gärna