Engagera dig och påverka

Påverka som ung

Ung i Kungsbacka? Så här kan du vara med och påverka!

Lämna en synpunkt

Här kan du lämna dina synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Du kan också höra av dig till kundcentret Kungsbacka direkt i stadshuset om du vill lämna dina synpunkter, ställa en fråga eller bli hänvisad till rätt person.

Lämna förslag via Barbrobetalar

Går du i 8:an, 9:an eller i gymnasiet kan du under kampanjen Barbrobetalra lämna förslag på vad du vill ska bli bättre i kommunen. Du kan sedan rösta på förslagen. De förslag som får flest röster diskuterar du med politikerna på så kallade rådslag.

Barbrobetalar

Kontakta kommunalråden

Du kan ta kontakt med någon av de fyra kommunalråden. De representerar Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Kontakta partierna

Du kan kontakta gruppledarna för de politiska partierna i kommunfullmäktige.

Kontakta politikerna

Du kan också vända dig till någon av de cirka 300 politikerna i kommunen. Deras namn, telefonnummer och e-postadresser finns i kommunens förtroendemannaregister.

Kontakta de politiska nämnderna

Vill du veta mera om en särskild fråga kan du kontakta politikerna i den nämnd som arbetar med det som frågan gäller.

De politiska nämnderna

Kontakta förvaltningarna

Om du har praktiska frågor om kommunens service kan du kontakta den förvaltning som ansvarar för frågan.

Förvaltningarna i kommunen