Engagera dig och påverka

Påverka som ung

Ung i Kungsbacka? Så här kan du vara med och påverka!

Lämna förslag under Barbrobetalar-kampanjen

Du som är 14–20 år kan under fyra veckor varje termin lämna förslag till vad som kan bli bättre i Kungsbacka kommun. Du kan sedan rösta på förslagen. De förslag som får flest röster diskuterar du med politikerna på ett rådslag.

Mer information om Barbrobetalar