Engagera dig och påverka

Påverka som ung

Ung i Kungsbacka? Så här kan du vara med och påverka!

Som ung invånare i Kungsbacka kommun har du fler möjligheter att vara med och påverka vad som händer i kommunen. Vi har flera ungdomsdialoger som pågår och som kommer framöver där du kan vara med och påverka och ha inflytande. Du kan också välja att kontakta kommunen, partierna, politikerna eller de som jobbar som tjänstepersoner i kommunen. 

Ungdomsforum och dialog 

Vill du veta vad som pågår eller är på gång i kommunen? På den här sidan ser du vilka dialoger kommunen har med dig som ung.

Ungdomsforumets styrelse 

Vill du vara med redan från början? Ungdomsforumet behöver en styrelse med unga representanter. Du som är med i ungdomsforumets styrelse får en unik insyn i kommunens interna arbete och möjlighet att representera andra Kungsbackaungdomar. Du får första tjing på att delta i ungdomsdialoger, möjlighet att åka på studieresor, träffa politiker och driva frågor för alla ungdomars del.

Ungdomsforumets styrelse handleds av samordnaren för Ungdomsforum. Första träffen är lördag 23 november klockan 13–16 på Elektronen i Kungsbacka.

Mejla samordnaren för Ungdomsforum Jacob Leuchovius på jacob.leuchovius@kungsbacka.se om du är intresserad av att vara med i ungdomsforumets styrelse.

Lämna en synpunkt till kommunen

Här kan du lämna dina synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Du kan också höra av dig till kundcentret Kungsbacka direkt i stadshuset om du vill lämna dina synpunkter, ställa en fråga eller bli hänvisad till rätt person.

Kontakta partierna och politikerna

Du kan kontakta gruppledarna för de politiska partierna i kommunfullmäktige. Du kan också vända dig till någon av de cirka 300 politikerna i kommunen. Deras namn, telefonnummer och e-postadresser finns i kommunens förtroendemannaregister.

Kontakta kommunalråden

Du kan ta kontakt med någon av de fyra kommunalråden. De representerar Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Kontakta de politiska nämnderna eller förvaltningarna

Vill du veta mera om en särskild fråga kan du kontakta politikerna i den nämnd som arbetar med det som frågan gäller.

De politiska nämnderna

Om du har praktiska frågor om kommunens service kan du kontakta den förvaltning som ansvarar för frågan.

Förvaltningarna i kommunen