Styrande dokument

Kommunens sätt att arbeta med service till invånarna styrs av lagar och förordningar. En av lagarna är kommunallagen. Kommunallagen bestämmer bland annat att kommunen ska ha en arbetsordning för kommunfullmäktige och reglementen för de politiska nämnderna.

Kommunen får dessutom besluta om lokala regler för servicen. Tillsammans kallas lagar, förordningar och lokala regler för kommunens författningssamling.

Här kan du läsa Kungsbacka kommuns författningssamling:

Kommunen har också styrdokument för det interna arbetet. 

Kontakta gärna