Ägardirektiv, bolagsordningar och stadgar för stiftelse

Här kan du läsa styrande dokument för de hel- och delägda kommunala bolagen och för stiftelsen Tjolöholm. Dokumenten beskriver bolagens och stiftelsens verksamhet, syfte, inriktning och mål.

Eksta Bostads AB - bolagsordning

Eksta Bostads AB - ägardirektiv

Stiftelsen Tjolöholm - stadgar

Sankta Gertrud - bolagsordning

Tempohus AB - bolagsordning

Tempohus AB - ägardirektiv