Drogförebyggande arbete

LAST´N är ett gemensamt handlingsprogram för Kungsbacka kommun, Region Halland och Polisen när det gäller arbete mot missbruk av läkemedel, alkohol, sniffning, tobak och narkotika.

LAST´N handlingsprogram
Handlingsprogrammet lägger tonvikten vid förebyggande insatser riktade främst till barn och ungdomar 0-20 år, samt lyfter fram föräldrarna och föräldraskapets betydelse för barns och ungdomars alkohol- och drogvanor.

Programmet innehåller mål och delmål, insatser, vilka som är ansvariga för insatserna samt samarbetspartners, för  att upptäcka, förebygga, åtgärda och ta ansvar.

Kontakta gärna