Drogpolicy för skolan

En drogfri miljö

Drogpolicyn, En drogfri miljö, gäller för alla kommunala och fristående grundskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolan i Kungsbacka kommun från och med vårterminen 2012.

Handlingsplanen för det drogförebyggande arbetet i Kungsbacka kommuns skolor gäller för kommunala grundskolor och gymnasieskolor.

Kontakta gärna