Hälsoskyddsföreskrifter

Från 1 januari 2019 gäller nya hälsoskyddsföreskrifter.

Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), gäller lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Bilaga 1, Detaljplanelagda områden

Bilaga 2, Vattenskyddsområde Lygnern - Fjärås Bräcka

Bilaga 3, Vattenskyddsområde Öjersbo

Bilaga 4, Vattenskyddsområde Gällinge

Bilaga 5, Vattenskyddsområde Sönnerbergen

Bilaga 6, Område avseende gatumusik