Lokala regler för dig som invånare och företagare

Kommunen får besluta om egna lokala regler inom en del områden. Reglerna kompletterar de lagar som riksdagen fattat.

Här kan du läsa några av kommunens regler om