Ordningsföreskrifter

Kungsbacka kommuns lokala föreskrifter styr vad som är tillåtet att göra på offentlig plats inom kommunen. Det kan till exempel handla om användning av fyrverkerier eller arbete som orsakar störande buller.

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i tredje kapitlet i ordningslagen (1993:1617). De lokala ordningsföreskrifterna innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Kungsbacka kommun ska upprätthållas.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om de allmänna lokala ordningsföreskrifterna.

Lokala ordningsföreskrifter

Bilaga 1, detaljplanelagda områden

Bilaga 2, Karta avseende tillfällig försäljning

Bilaga 3 Förteckning över platser som jämställs med offentlig plats

Bilaga 4, Information om annan lagstiftning