Ordningsföreskrifter

Från 1 januari 2019 träder nya ordningsföreskrifter i kraft.

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i tredje kapitlet i ordningslagen (1993:1617). De lokala ordningsföreskrifterna innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Kungsbacka kommun ska upprätthållas

Lokala ordningsföreskrifter

Bilaga 1, detaljplanelagda områden

Bilaga 2, Karta avseende tillfällig försäljning

Bilaga 3 Förteckning över platser som jämställs med offentlig plats

Bilaga 4, Information om annan lagstiftning