Arbetsordning och reglementen

För kommunfullmäktiges arbete finns regler i kommunallagen och en arbetsordning.

Reglementen är en samling regler som talar om vilka ansvarsområden myndigheterna inom kommunen har, och hur de ska sköta sitt arbete. En del reglementen gäller för alla, andra reglementen är specifika för kommunstyrelsen och de olika politiska nämnderna. 

Kontakta gärna