Använda dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

I den här e-tjänsten kan du bland annat begära ut information om vilka personuppgifter Kungsbacka kommun behandlar om dig. Detta kallas för ett registerutdrag.

I samma e-tjänst kan du även begära att få till exempel felaktiga personuppgifter rättade, återkalla samtycke eller utföra andra begäranden som handlar om dina rättigheter vid Kungsbacka kommuns hantering av dina personuppgifter

För att komma till e-tjänsten, klicka på E-tjänst för registerutdrag (Obs! E-tjänsten har bytt namn till Använd dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, för att bättre visa vad du kan göra i e-tjänsten)